[COVID] Kenyataan Akhbar KP Kesihatan 5pm 8 April 2020

KENYATAAN AKHBAR
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
8 APRIL 2020